Accessibility

המערך לאחסון ואגירת אנרגיה ע”ש קרן הלמזלי

המערך לאחסון ואגירת אנרגיה ע”ש קרן הלמזלי שהוקם בידי תוכנית האנרגיה הטכניונית (GTEP), הינו חממה בינלאומית משגשגת במחקר פורץ דרך של סוללות המחר. מתקן זה, הנמצא בחזית המחקר, הציב במוקד שלו פיתוח סוללות מתכת-אוויר (אלומיניום, ליתיום, אבץ ומגנזיום), סוללות ליתיום מתקדמות, וכן טכנולוגיות נוספות, כגון סוללות סיליקון-אוויר, התקנים ידידותיים לסביבה ובעלי פוטנציאל להוות ספקי כח עצמאיים להתקנים מבוססי סיליקון.

הפעילות במערך לאחסון ואגירת אנרגיה מתפרשת על פני דיסציפלינות מגוונות, ביניהן מחקר אלקטרוכימי של קבלי-על, פוטו-קטליזה נתמכת אלטרוכימיה, התקני אנרגיה תרמו-סולרית, ואנליזה ספקטרלית של תאי דלק.

עבודת החוקרים מתבצעת בארבעה מרכזים עיקריים: המעבדה לטכנולוגיית אבקות (ובה תנורים לטמפ’ גבוהות, ציוד טחינה, תנורי ייבוש ומכבשים המאפשרים סינתזה יבשה של חומרים פעילים עבור סוללות); מעבדה כימית/אלקטרוכימית רטובה (ובה תאי-כפפות, מנדפים כימיים וציוד אלקטרוכימי); המרכז לאפיון ולפריקת סוללות (ובו כלים ספקטרוסקופיים, כגון Micro-Raman ו-FTIR); ולבסוף המעבדה לדיפרקציית קרני X (ובה מערכת מתקדמת של דיפרקציית קרני X).

המערך לאחסון ואגירת אנרגיה ע”ש קרן הלמזלי בטכניון משרת הן את חברי תוכנית האנרגיה הטכניונית (GTEP) והן פקולטות נוספות ברחבי הטכניון, חברי האקדמיה הישראלית והתעשייה. במהלך השנה האקדמית החולפת, מספר סטודנטים בינ”ל הגיעו אל המערך לשם ביצוע מחקר בנושאי אחסון אנרגיה מתקדמים.

:ציוד עקרי

מערכת דיפרקציית קרני X רב שימושית המשמשת לזיהוי ולאפיון של חומרים על סמך תבנית הדיפרקציה האופיינית להם.

למידע נוסף: http://materials.technion.ac.il/x-ray-diffraction-laboratory/

ספקטרומטר FTIR: מכשיר ה-ALPHA הוא ספקטרומטר FTIR קומפקטי בעל עיצוב עמיד ופשוט. מכשיר מתקדם זה מבטיח תוצאות נכונות ומדויקות בתוך זמן מדידה קצר.

למידע נוסף: http://www.bruker.com/products/infrared-near-infrared-and-raman-spectroscopy/ft-ir-routine-spectrometers.html

עמדה לבדיקת סוללות (Arbin Instruments), מערכת רב-ערוצית המשמשת בעיקר לאפיון סוללות ליתיום-יון.

למידע נוסף: http://www.arbin.com/products/battery

מערכת TFS 200 ALD שהיא מבין פלטפורמות המחקר הגמישות ביותר ב-ALD שזמינות כיום. ה-TFS 200 מאפשרת למפעיל מרחב פעולה גדול בציפוי חומרים והמשך פיתוח אפליקציות.

למידע נוסף: http://www.beneq.com/tfs-200.html

לפרטים נוספים, תעריפים ותיאום פגישה, יש ליצור קשר עם פרופ’ יאיר עין-אלי, ראש המערך לאחסון ואגירת אנרגיה: (972)-4-8294588; eineli@tx.technion.ac.il