תכנית האנרגיה ע”ש גרנד מתמקדת בארבעה אשכולות מחקר:

  • דלקים חלופיים (דלקים ביולוגיים, טכנולוגיות מימן, דלקים נטולי פחמן).
  • אגירה והמרה של אנרגיה (סוללות ותאי דלק).
  • אנרגיות מתחדשות (תאים סולאריים, אנרגיית רוח, אנרגיה סולארית תרמית, אופטיקה).
  • שימור אנרגיה (פרויקטים חוסכי אנרגיה כגון חיכוך מופחת, תהליכי שריפה אפקטיביים, מבנים חוסכי אנרגיה, רשת חכמה).

מהקמתה, בשנת 2007, פועלת התכנית ליצירת התשתית, ולקידום המחקר בתחום זה. התמיכה של תכנית האנרגיה במחקר הובילה לתגליות מדעיות חשובות, יצירת שיתופי פעולה עם מוסדות מחקריים מובילים וגופי תעשייה בארץ ובעולם, וגיוס חברי סגל חדשים מובילים בתחום.

במסגרת פעילותה, התכנית תומכת בהקמה והפעלה של מעבדות מחקר מרכזיות בתחום האנרגיה, מימון מחקרי נבט בין-תחומיים, תמיכה בחברי סגל חדשים, תמיכה בפוסט דוקטורנטים, תכנית לימודים בין-יחידתית לתארים מתקדמים באנרגיה, כנסים וסמינרים ועוד.

כמו כן, תכנית האנרגיה פועלת לחזק ולקדם שיתופי פעולה בתחום האנרגיה עם מוסדות מחקר מובילים ותעשייה בארץ ובעולם.