התכנית מתמקדת במחקר באנרגיה בת קיימא, במיוחד בתחומים הבאים:

תאי דלק; סוללות נטענות: הדור הבא, מעבר לליתיום יון; PV;

מערכות אנרגיה והערכת מחזור חיים של טכנולוגיות אנרגיה;

הקשר מים-אנרגיה; קטליזה; המרת חום.

מהקמתה, בשנת 2007, פועלת התכנית ליצירת התשתית, ולקידום המחקר בתחום זה. התמיכה של תכנית האנרגיה במחקר הובילה לתגליות מדעיות חשובות, יצירת שיתופי פעולה עם מוסדות מחקריים מובילים וגופי תעשייה בארץ ובעולם, וגיוס חברי סגל חדשים מובילים בתחום.

במסגרת פעילותה, התכנית תומכת בהקמה והפעלה של מעבדות מחקר מרכזיות בתחום האנרגיה, מימון מחקרי נבט בין-תחומיים, תמיכה בחברי סגל חדשים, תמיכה בפוסט דוקטורנטים, תכנית לימודים בין-יחידתית לתארים מתקדמים באנרגיה, כנסים וסמינרים ועוד.

כמו כן, תכנית האנרגיה פועלת לחזק ולקדם שיתופי פעולה בתחום האנרגיה עם מוסדות מחקר מובילים ותעשייה בארץ ובעולם.

מעבדות מרכזיות:

המעבדה לטכנולוגיות מימן

מעבדת תאי דלק

המערך לאחסון ואגירת אנרגיה ע”ש קרן הלמסלי

המרכז לאיפיון וייצור תאי שמש