Accessibility

מעבדת תאי דלק

שירותי מעבדת תאי דלק

מעבדת תאי דלק היא מעבדת שירות שפתוחה לכל מי שמעוניין להשתמש בציוד ובמכשור בה. בחלק מהמכשירים ניתן לקבל שירות מלא וחלק דורשים עבודה עצמאית לאחר הדרכה בסיסית של מנהלת המעבדה

:רשימת הציוד שקיים במעבדה היא כדלהלן
מתחנה, חותך לייזר, מדפסת רשת, פוטנציוסטט, דילטומטר, תחנות בדיקת ביצועיים של תאי דלק, תחנת בדיקות מוליכות של יונומרים וחומרים אלקטרוליטיים מוצקים, מכשיר למדידת איזותרמות ספיחת אדים של חומרים, מיקרוסקופ אטומי סורק חדיש עם יכולת לערוך ניסויים אלקטרוכימיים, בדיקות מוליכות וניסויים בתנאי סביבה מוגדרים