שופטים

פרופ’ יועד צור

ראש תכנית האנרגיה ע”ש גרנד
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

מר לירון הר-שי

סמנכ”ל פיתוח, סולאר
SolarEdge

ד”ר ארנה ברי

דירקטורית טכנולוגיה
Google Could

ד”ר יעל בראש הרמן

ראש אגף מו”פ ביחידת המדען הראשי
משרד האנרגיה

 

‘אילן יוסקוביץ

Chief Technology officer
SolarEdge

מר עמוס לסקר

דירקטור מנהל
עמרב השקעות

לשעבר מנכ”ל חברת החשמל לישראל

פרופ’ גיטי פריי

דיקנית הפקולטה למדע והנדסה של חומרים
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

מר גיל שאקי

Chief Growth Officer
Capital Nature

מר נעם אילן

מנהל פיתוח עסקי
אלקטריאון

ד”ר ענת בונשטיין

סמנכ”ל פיתוח עסקי
סיטי-טרנספורמר

גב’ צביה ברון 

מנהלת החדשנות

חברת החשמל לישראל