שותפים

אנרג’יקום

הקהילה לחדשנות באנרגיה של ישראל הוקמה ביוזמת ותמיכת משרד הכלכלה ובשותפות עם משרד האנרגיה ורשות החדשנות. מטרות הקהילה הן ליצור מודעות ולהוות מוקד לכלל העוסקים והעוסקות בתחום האנרגיה, מהארץ ומחו”ל, וליצור סביבת חדשנות בענפי המשק השונים בתחום האנרגיה בישראל. הקהילה מאפשרת שיתוף מידע, הרחבת ההון האנושי ויצירת הזדמנויות לחיבורים בין אלו הפועלים והפועלות בתחום והנגשת הזדמנויות ליישומים ופיילוטים.

החזון של הקהילה הוא בניית מנוע צמיחה כלכלי ישראלי, ע”י מיצוב המדינה כמובילת חדשנות בשוקי האנרגיה, הרחבת המחקר בתחום, יצירת מקומות עבודה, הגדלת היצוא בתחום, ושכלול שווקי האנרגיה בישראל. כל זאת באמצעות חשיפת הזדמנויות, מתן במה לתמורות בסקטור האנרגיה, הקניית ידע, שיתוף ידע ותמיכה ביוזמות ושיתופי פעולה.

האקתון אנרגיה ע”ש גיא סלע ז”ל מופק בשיתוף  עם הקהילה לחדשנות באנרגיה, בתמיכה של משרד הכלכלה.

https://energycom.org.il