לוח זמנים

 

2.5.22 אירוע חשיפה

19:30 – 17:00
פתיחה
הצגת האתגר
סדנת רעיונאות
סדנת ציוות


 

11-12.5 האקתון

9:00  התכנסות ורישום

9:45 טקס פתיחה והצגת האתגר

10:00 זמן עבודה הרצאות ומנטורים

14:00 ארוחת צהריים

19:30 ארוחת ערב

23:30 The Old News – הופעת קאברים

1:00 Happy Hour

9:00 מועד אחרון להגשת מצגות

9:00 ארוחת בוקר

9:30 הצגת מיזמים ושיפוט

11:00 גמר וחלוקת פרסים