יואש לברון, טכניון
יואש לברון, טכניון

לירון הר-שי, סולאראדג'
לירון הר-שי, סולאראדג'

נועה הדרי, Quatro
נועה הדרי, Quatro

סדנאות

אתגרים בשילוב מקורות אנרגיה מתחדשים ברשתות חשמל מודרניות

יואש לברון

הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

יום רביעי, 11.5.2022,  10:00 – 10:30

 

 

 

סולאראדג’

לירון הר-שי

סמנכ”ל פיתוח, סולאר
SolarEdge

יום רביעי, 11.5.2022, 16:00 – 16:30

 

 

 

עקרונות הפיץ’

נועה הדרי

מנחה ויועצת בחברת Quatro

יום רביעי, 11.5.2022, 20:30 – 21:30